Att bli p12:ad

Har du blivit LVU:ad för att du gör saker som inte är bra för dig själv kan du få flytta till ett särskilt ungdomshem, ett SiS . Vissa kallar det för att ”bli P12:ad” eftersom det är den tolfte paragrafen i LVU som handlar om att soc kan placera dig på SiS.

SiS kan kallas för fler saker

Särskilda ungdomshem kan kallas för flera saker: SiS eller paragraf 12-hem till exempel.  Paragraf 12-hem kallas de eftersom det är paragraf 12 i LVU som berättar om den här sortens placering. SiS är en förkortning för Statens Institutionsstyrelse, den myndighet som driver hemmen.