SiS eller särskilda ungdomshem

De flesta som flyttar till SiS blir placerade där för att de håller på med saker som är inte är bra för dem, deras hälsa eller utveckling. Det kan till exempel vara brott, drog- eller alkoholmissbruk. Du kan också få bo på SiS om du blivit dömd till sluten ungdomsvård. Förkortningen SiS står för statens institutionsstyrelse, den myndighet som driver de här hemmen.

På SiS jobbar bland annat behandlingsassistenter, psykologer, lärare och sjuksköterskor. Personalen ska bry sig om dig, ta hand om dig och hjälpa dig när du behöver det. Vården du får ska utgå från det du behöver. På SiS finns alltid personal på plats, dygnet runt.