Du har rätt att klaga på sådant du inte tycker fungerar!

Om du är missnöjd med soc eller stället där du är placerad kan du börja med att prata med dina familjehemsföräldrar eller personalen på ditt HVB eller SiS och berätta varför. Funkar inte det kan du prata med din socialsekreterare eller, om du bor på HVB eller SiS, föreståndaren för hemmet.

Du kan också höra av dig till de myndigheter som kontrollerar att soc och de olika hemmen följer lagen - Inspektionen för vård och omsorg, IVO och Justitieombudsmannen, JO.

IVO svarar på frågor om rättigheter och tar emot klagomål

IVO är en myndighet som har något som kallas för tillsyn över soc. Det betyder att de kollar så att soc följer lagar och regler. IVO kan säga till soc att rätta till något som har blivit fel. Men, de kan inte ändra något som soc eller domstolen har bestämt.

IVO har ett särskilt telefonnummer dit du som har kontakt med soc eller som är placerad kan ringa. De kan bland annat svara på frågor om dina rättigheter och lyssna på sådant som inte fungerar bra i din kontakt med soc. Du kan alltid välja att vara anonym när du ringer till dem. Det är gratis att ringa och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefonnummer: 020-120 06 06

Öppettider: alla vardagar kl.12-19

Om du ringer före eller efter telefontiden kan du lämna ett meddelande så ringer någon från IVO upp dig.

Om du inte vill prata men ändå få svar på dina frågor kan du mejla istället:

berätta@ivo.se

Chatta med IVO

Alla vardagar mellan 16-18 kan du också chatta med någon som jobbar på IVO. Du kan vara anonym när du chattar med dem om du vill.

Mer information om IVO

JO tar emot anmälningar mot soc

Justitieombudsmannen, JO, tar reda på om en myndighet eller någon som jobbar på en myndighet har gjort fel. Soc är en myndighet och om du tycker att soc har gjort något fel i ditt fall kan du eller dina föräldrar alltså anmäla det til JO.

Mer information om JO

Att vara anonym...

Att vara anonym betyder att du inte berättar vem du är - till exempel vad du heter, var du bor eller något annat som gör att IVO kan lista ut det.