Om du inte trivs där du är placerad

I början kan det kännas jobbigt att bo någon annanstans än hemma. Det är inte lätt att veta vad som är rätt och fel eller hur saker ska vara eller kännas. Men om känslan att du inte har det bra där du är placerad inte försvinner, är det viktigt att du berättar det så snart som möjligt. Kan du inte prata med dem du bor hos, är det viktigt att du berättar det för din socialsekreterare för att ni tillsammans ska komma fram till en lösning.

Om du rymmer

Om du rymmer kommer de du bor hos att höra av sig till soc för att berätta att du har rymt. Om du är frivilligt placerad (reglerna i SoL gäller) kommer soc att kontakta dina föräldrar (vårdnadshavare) för att berätta att du har rymt. De kan också kontakta polisen.

Om du är LVU:ad kan soc också välja att efterlysa dig. Då är det polisen som letar efter dig och kör dig tillbaka till boendet.

OBS! Det är bara polisen som får tvinga in dig i en polisbil eller tillbaka till din placering, inte dina familjehemsföräldrar eller personalen på ditt HVB eller SiS!