Om du har syskon

Om du har syskon som ska placeras kan de ibland få bo tillsammans med dig, ibland inte. Det beror på varför ni har blivit placerade. Om det bästa för er är att ni bor tillsammans ska soc göra sitt bästa för att ni ska kunna göra det. Går det inte att placera er tillsammans är det viktigt att soc försöker se till så att ni får bo nära varandra och har möjlighet att träffas.

Men, ibland kan det vara så att du och ditt syskon behöver olika hjälp, och då kan soc bestämma att ni ska bo på olika ställen.