Jag fyller snart 18...

När du fyller 18 räknas du inte längre som ett barn. Det betyder bland annat att dina föräldrar inte har ansvar för dig längre. Men, om du är placerad behöver din 18-årsdag inte betyda att du måste flytta, om du inte vill det. Prata med dina familjehemsföräldrar eller personalen på ditt HVB eller SiS om vad som gäller för dig.

Din socialsekreterare ska också höra av sig till dig för att prata om hur det ska bli för dig framöver.