Jourhem

Om ett barn behöver komma hemifrån snabbt kan soc kontakta ett jourhem.

Om du blir placerad i ett jourhem betyder det att du får bo hemma hos någon annan en kortare tid. Jourhem är familjer som kan ta emot dig direkt, till exempel om det finns akuta problem i familjen. Med akut menas att du behöver lämna din familj på en gång, eftersom du annars riskerar att skadas eller må dåligt.

En akut situation kan till exempel vara om en förälder blivit allvarligt sjuk och du inte har någon som kan ta hand om dig eller att du har hotats, misshandlats eller blivit utsatt för sexuella övergrepp av en förälder.

Jourhem kan se ut på olika sätt. Det kan finnas en eller flera vuxna i familjen och det kan bo andra barn där.

Jourhemsföräldrarna ska bry sig om dig, ta hand om dig och hjälpa dig när du behöver.

I ett jourhem bor du oftast bara en kortare tid, som längst sex månader. Till exempel:

  • När soc tar reda på om problemen hemma hos dig går att lösa och om du kan flytta hem igen eller om du ska flytta någon annanstans. Till exempel till ett familjehem.
     
  • När du väntar på att soc ska hitta en familj där du kan bo en längre tid, ett familjehem.
     
  • Om en förälder har hamnat på sjukhus eller fått ett kort fängelsestraff.