Vad får personalen göra?

De som jobbar på ditt HVB har ansvar för att hålla koll på och ta hand om dig under tiden du bor där. Därför får de till exempel stoppa dig om du skadar dig själv eller andra.

Men, HVB-personal får aldrig tvinga dig till något, till exempel att lämna ett drogtest. Om de misstänker att du har druckit alkohol eller har tagit droger kan de be dig om att du går med på att lämna ett drogtest. Då ska de kunna förklara för dig varför de vill att du ska lämna det.

Personalen får inte heller kroppsvisitera dig, alltså känna i dina fickor eller på din kropp, eller kräva att du tar av dig kläderna. Men, om de misstänker att du har droger på dig kan de be dig att du frivilligt tar av dig kläderna och skakar ur dem. Då ska de också förklara varför de vill att du gör det.

HVB-personalen får inte bestraffa dig eller de andra som bor där, till exempel genom att ställa in en planerad utflykt eller ett restaurangbesök, för något som du eller någon annan har gjort. Det är inte heller okej att bestraffa alla genom en så kallad kollektiv bestraffning, för något som en eller några av er har gjort.

Du får aldrig bli inlåst på HVB och personalen får inte ta dina kläder eller skor eller på annat sätt hindra dig från att lämna hemmet.