Poängsystem för fickpengar eller aktiviteter

En del HVB har någon form av poängsystem kopplat till att du ska få fickpengar eller följa med på aktiviteter. Poängsystemet får inte kränka dina rättigheter eller vara en bestraffning.

Du har rätt att få information om hur poängsystemet ska fungera - be HVB-personalen förklara för dig.