Ordningsregler

På HVB finns det ofta ordningsregler för att alla som bor där ska trivas och ha det bra. En ordningsregel kan till exempel vara att det ska vara lugnt efter en viss tid på kvällen eller att middagen serveras på en bestämd tid varje dag.

Ordningsreglerna får inte användas som ett tvång eller hot. De får inte heller kränka dig som person, dina värderingar och åsikter eller begränsa dina rättigheter.

Bryter du mot någon av reglerna på hemmet kan det få följder. Men, följderna får aldrig vara en bestraffning. Varken av dig som person eller av flera av er som bor där. Det är inte heller tillåtet att bestraffa alla för något som en eller några få har gjort, en så kallad kollektiv bestraffning.

Fråga personalen vilka ordningsregler som gäller på ditt HVB och vad som kan hända om du bryter mot reglerna.