HVB – hem för vård eller boende

Ett HVB tar emot barn och unga som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Du som får flytta till ett HVB kan få vård under tiden du bor där. Med vård menas att du ska få stöd, omvårdnad och en god fostran. På en del HVB kan du också få hjälp att förändra sådant som inte är bra för dig, till exempel om du gör br ottsliga saker, skadar dig själv eller tar droger.

Ett HVB ska likna ett vanligt hem så mycket som möjligt. Du har rätt att känna dig trygg där du bor. Personalen ska bry sig om dig, ta hand om dig och hjälpa dig när du behöver det. Den vård du får ska utgå från det du behöver. På HVB ska det finnas personal dygnet runt.

Du kan placeras på HVB frivilligt, då gäller reglerna i SoL, eller med tvång, då gäller reglerna i LVU.

God fostran?

"God fostran" betyder helt enkelt att någon vuxen ska bry sig om dig, stötta och ge dig råd.

SoL

SoL, eller socialtjänstlagen, är en lag som bygger på att du och/eller dina föräldrar frivilligt vill ta emot stöd och hjälp av soc.