Vårdnadsöverflyttning

Om du bor kvar i samma familjehem i mer än 3 år ska soc ta reda på och tänka igenom om det kanske är bäst för dig att vårdnaden om dig flyttas över till familjehemsföräldrarna.

Om soc bestämmer att det vore bäst för dig, och om familjehemmet vill ta över vårdnaden, ansöker soc om vårdnadsöverflyttning hos tingsrätten som är en domstol.