Men jag känner ju inte familjen ...

När du ska flytta till ett familjehem kan soc oftast hjälpa dig så att kan du komma och hälsa på hemma hos familjen innan du flyttar dit. Prata med din socialsekreterare och berätta att du vill veta mer om familjen och gärna träffa dem innan du flyttar.