Din rätt till utbildning

Du har rätt till utbildning och precis som alla andra barn och unga har du också rätt till stöd och hjälp i skolan om du behöver det. Till exempel med läxläsning eller hjälpmedel om du har dyslexi.

Prata med din lärare eller rektor om vad du behöver för stöd.