Din rätt till privatliv

Du har rätt att ha dina personliga saker i fred. Ingen får till exempel läsa din dagbok eller kolla i din mobil. Du har också rätt att få vara i fred på ditt rum om du vill det.