Din rätt till mat

Alla som är placerade ska få bra och nyttig mat. Soc ska ta hänsyn till om du är vegetarian, allergisk eller av religiösa skäl önskar speciell mat.

Berätta hur du vill ha det för dina jour- eller familjehemsföräldrar, personalen på ditt HVB eller SIS.