Rätt till hälsa- och sjukvård

När du är placerad har du rätt att få den hälso- och sjukvård du behöver. Du har rätt att gå till läkare, tandläkare, psykolog och andra inom vården som du behöver träffa för att må bra. Dina jour- eller familjehemsföräldrar eller personalen på ditt HVB eller SiS ska hjälpa dig att kontakta vården om du behöver det.

Du kan också prata med din socialsekreterare för att få hjälp att kontakta hälso- och sjukvården.