Din rätt att berätta och vara delaktig

Du har rätt att vara med och tycka till om sådant som rör dig och ditt liv. Därfär har du rätt att vara delaktig och berätta vad du tycker, tänker och vill i frågor som handlar om dig. Soc ska lyssna, men det betyder inte att du alltid får som du vill. Soc tar hänsyn till flera saker när de ska bestämma vad som är bäst för dig. Det är inte alltid samma sak som det du tycker är bäst.

Att du har rätt att vara delaktig betyder inte att du alltid måste vara det. Du kan själv välja om du inte vill vara med i ett svårt beslut till exempel.