Din rätt att hålla kontakt med familj och vänner

Du har rätt att hålla kontakt med din familj, Om det är bra för dig kan du också få hålla kontakt med andra du tycker om som är viktiga för dig.

Din familj kan få komma och hälsa på dig, om det inte är dåligt för dig, När du får besök har ni rätt att vara ostörda.

Förutom att de kan komma och hälsa på dig har du rätt att hålla kontakt med familj och vänner på andra sätt. Du kan till exempel ringa, mejla eller skriva brev.

Du får skriva och ta emot brev och du ska få vara ostörd både när du skriver och läser dina brev. Men, om jour- eller familjehemsföräldrarna eller personalen på ditt SiS eller HVB misstänker att ett brev kan innehålla droger eller något annat som är skadligt för dig får de vara med när du öppnar det. Annars får de inte läsa dina brev eller mejl!

Om du är LVU:ad och soc har kommit fram till att det inte är bra för dig att träffa din familj kan de bestämma att du inte får träffa dem på det sätt du själv vill. Ibland kan de till och med bestämma att din familj inte får veta var du bor.

För dig som är på SiS

Om du är på SiS kan rätten att hålla kontakt med din familj begränsas. Det beror på att SiS-personalen har något som kallas för särskilda befogenheter som de kan använda i vissa fall.