Dina rättigheter

Alla barn och unga har rättigheter! Det spelar ingen roll att du är placerad eller att någon annan än din förälder har vårdnaden om dig. Rättigheterna gäller alla.

Att flytta från familjen till människor du inte känner kan vara en stor förändring i ditt liv. Det kan ta tid innan ni lär känna och vänjer er vid varandra. Men, om känslan att du inte har det bra där du är placerad försvinner, är det viktigt att du berättar det. Kan du inte prata med dem du bor hos kan du alltid prata med din socialsekreterare så att ni tillsammans ska kunna komma fram till en lösning.

Du ska bli behandlad med respekt

Du har rätt att bli behandlad med respekt och på samma sätt som de andra barnen som bor där du är placerad. Dina jour- eller familjehemsföräldrar eller personalen på ditt HVB eller SiS ska bry sig om dig, ta hand om dig och hjälpa dig när du behöver det.

Men, vuxna som har hand om dig - det spelar ingen roll om det är dina föräldrar eller andra - kan bestämma saker som du inte håller med om. De har ansvar för att skydda dig och då kan de förbjuda dig att göra saker som innebär en risk att du skadas.