Att bli placerad flera gånger

De allra flesta flyttar hem till sin egen familj efter de har varit placerade. Men, det finns de som får flytta igen, kanske till en annan familj, ett HVB eller SiS. Det betyder att barn och unga kan vara med om många flyttar när de växer upp.

Om du har fått komma tillbaka hem till din familj och det inte fungerar bra är det inte säkert att du kan få komma tillbaka till samma ställe som du var på innan, även om du själv vill det. Men, soc ska alltid lyssna på hur du vill ha det när de ska bestämma hur det ska bli för dig, även om det inte alltid blir som du vill.