Om du inte kan bo kvar hemma – att bli placerad

Alla barn har rätt till ett tryggt hem och det är dina föräldrar som har ansvar för att se till att du har det. Men det finns vuxna som av olika anledningar inte klarar av att ta hand om sina barn på ett bra sätt. Det kan också vara så att du själv gör saker som inte är bra för dig.

Soc ansvarar för att alla som bor i kommunen får det stöd och skydd de behöver -både barn och vuxna. Om det finns en allvarlig risk för att din hälsa eller utveckling skadas om dina problem fortsätter kan det ibland vara bäst för dig att bo någon annanstans. Det kallas för att bli placerad.

Målet är att du ska kunna bo kvar hemma

Målet för soc är att barn och unga ska kunna bo kvar hemma hos sina föräldrar om det är möjligt. Därför försöker de först hjälpa dig och din familj att hitta sätt som gör att det ska fungera i din familj. Till exempel genom olika insatser. Om det inte räcker till eller om du riskerar att skadas kan soc föreslå att det bästa för dig är att flytta hemifrån en tid.

Det soc föreslår ska vara det som är bäst för dig på lång sikt, även om du själv skulle vilja någonting annat just nu.