Asyl tillsammans med familjen

Om du och din familj vill ha asyl i Sverige ska ni lämna in en asylansökan till Migrationsverket.

Migrationsverket hjälper er att få ett offentligt biträde som också ska hjälpa dig med asylärendet. Ett offentligt biträde är en kvinna eller man som kan svenska lagar bra.

Om du vill veta mer om asylregler och hur det fungerar, läs här: Migrationsverket