För dig som kommer till Sverige med din familj

Du som kommer till Sverige tillsammamns med din familj kommer att träffa flera olika myndigheter. Här är en kort förklaring till vilka de är och vad de gör:

Migrationsverket

Migrationsverket utreder och bestämmer om du och din familj har rätt till asyl eller inte. Ibland kan de hjälpa er med en bostad och ekonomiskt stöd om din familj inte har pengar.

Om du och din familj inte får stanna i Sverige kan de hjälpa er med er resa.

Kommunen

  • att du får gå i förskola, skola och gymnasium.

  • något som heter socialtjänsten. Inom socialtjänsten arbetar personalen efter en lag som heter socialtjänstlagen. Lagen handlar om era rättigheter till vård och omsorg. Den innehåller regler för hur samhället ska hjälpa alla som behöver hjälp och inte kan få det av någon annan.

    Sjukvården ansvarar för:

• att du får tand- och sjukvård.