Soc och socialsekreterare

I Sverige finns det något som kallas för kommuner. Det är områden som landet är indelat i och som bestämmer om sådant som skola och äldrevård. De bestämmer också om något som heter socialtjänsten, eller soc som många unga kallar det.

Soc ansvarar för att stötta och hjälpa alla som bor i kommunen om de behöver det. Barn, unga, vuxna och äldre. Du som har kommit till Sverige utan din familj har rätt till samma hjälp och stöd från soc som andra barn. Soc ska bland annat se till att du får bo någonstans där du kan känna dig säker och trygg. De ska också ta reda på vad du behöver när det till exempel gäller hälso- och sjukvård, tandvård och utbildning.

Din socialsekreterare

Du ska få en kontaktperson hos soc som kallas för socialsekreterare. Tillsammans med dig, din gode man och personalen/de vuxna där du bor ska han eller hon skriva en plan för dig där det står vilken hjälp och vilket stöd du behöver. Det ska också stå hur soc tänker att du ska få hjälpen och stödet.

Din socialsekreterare ska lyssna på vad du känner, tycker och vill. Men det betyder inte att det alltid blir som du vill, de ska bestämma det som är bäst för dig.