Särskilt förordnad vårdnadshavare

Om du får uppehållstillstånd ska du få en särskild förordnad vårdnadshavare istället för god man. Han eller hon har ansvar för dig som dina föräldrar skulle ha haft.

Det är Socialnämnden i kommunen du bor i som ansvarar för att du får en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Om du snart ska fylla 18 år när du får ditt uppehållstillstånd kan du ha kvar din gode man.

Läs mer om vårdnadshavarens skyldigheter och rättigheter