Offentligt biträde

Ett offentligt biträde är jurist eller advokat, alltså någon som kan svenska lagar. Han eller hon ska vara ett stöd för dig när du söker asyl. Ditt offentliga biträde ska också vara med när du träffar Migrationsverket för att berätta varför du söker asyl

Ditt offentliga biträde ska arbeta för att det som bestäms ska bli så bra som möjligt för dig.