God man

När du som är under 18 år kommer till Sverige utan dina föräldrar (vårdnadshavare) får du något som kallas för en god man. En god man kan vara en kvinna eller en man. Din gode man ska hjälpa dig med sådant du kan behöva, som till exempel:

  • Prata med Migrationsverket och vara med dig i möten tillsammans med dem.
  • Ta hand om dina pengar, hjälpa dig att börja i skolan och annat som dina föräldrar (vårdnadshavare) annars skulle göra.

När du träffar eller pratar med din gode man har du rätt att säga vad du känner, tycker och vill. Din gode man ska lyssna på dig. Det betyder inte att det alltid blir som du vill.

När du fyller 18 år eller får uppehållstillstånd har du inte längre någon god man.