Asyl

När du söker asyl söker du skydd  i ett annat land än i sitt hemland.

Du som är under 18 år och kommer till Sverige utan dina föräldrar kallas ibland för ensamkommande. Om du vill ha asyl i Sverige ska du lämna in din asylansökan till Migrationsverket. När du gör det ska du få hjälp av något som kallas för en god man.

Migrationsverket hjälper dig att få ett offentligt biträde som också ska hjälpa dig med asylärendet. Ett offentligt biträde är en kvinna eller man som kan svenska lagar.

En av de första sakerna du behöver göra när du kommer till Sverige är att registrera dig på Migrationsverket. Du får komma på ett möte där de frågar dig olika saker som:

  • vad du heter
  • var din familj är och adress och telefonnummer till dem
  • vilket land du kommer från och varför du lämnat landet
  • när du är född
  • hur du har kommit till Sverige
  • hur du mår

När du pratar med Migrationsverket ska du få en tolk som är med i samma rum eller på telefon. Tolken ska kunna både ditt språk och svenska för att du och Migrationsverkets personal ska kunna prata och förstå varandra.

Om du vill ska du få hjälp att kontakta dina föräldrar eller andra släktingar för att kunna berätta var du är och hur du mår.

Läs mer om hur asylprocessen fungerar hos Migrationsverket som har information på många olika språk, till exempel arabiska, dari, engelska, somaliska, svenska och tigrinja.