För dig som kommer ensam till Sverige

Du som kommer till Sverige utan din familj kommer att få träffa flera olika personer från olika myndigheter. Läs mer om vad de gör och på vilket sätt de kan hjälpa och stötta dig.