Barnkonventionen på flera språk

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska ha och gäller alla upp till 18 år som bor eller vistas i ett land. I barnkonventionen kallas alltså både barn och ungdomar för barn.

Här kan du läsa barnkonventionen på andra språk än svenska.

Arabiska

Dari

Engelska

Somaliska

Tigrinska