Om du är under 18 år och har barn

Ditt barn har samma rätt att må bra och vara tryggt som du. 

Du är vårdnadshavare för ditt barn även om du är under 18 år. En vårdnadshavare har ansvar och rätt att bestämma om barnet. 

Om du har frågor om att vara förälder eller vill få stöd för att kunna ta hand om ditt barn, kan du kontakta socialtjänsten i din kommun.

Om du och barnets andra förälder inte ska bo ihop

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det gäller även om du inte längre lever med barnets andra förälder.

Om ni inte ska bo tillsammans kan socialtjänsten hjälpa er att bestämma var barnet ska bo och hur ni båda ska ha kontakt med barnet. 

Här kan du hitta stöd och hjälp