Barnäktenskap – stöd och hjälp

Om du undrar över något eller behöver hjälp finns det många du kan vända dig till. 

Du kan till exempel prata med

Det finns lagar som begränsar vad vuxna som arbetar med barn får berätta om dig för andra. Det kallas sekretess och tystnadsplikt

Om den du pratar med blir orolig och tror att det du berättar kan vara farligt för dig kan de behöva berätta det för socialtjänsten. Det kallas att de gör en orosanmälan. Det är för att du ska få rätt hjälp och inte lämnas ensam i en svår situation. Socialtjänsten ansvarar för att barn ska ha det tryggt och säkert när de växer upp.

Nödsituation – ring 112 

Om du är i en nödsituation och behöver hjälp snabbt ska du ringa polisen på telefonnummer 112. 

Här kan du få mer information

Ny i Sverige – för barn och ungdomar

Ny i Sverige har mycket information till dig som är ett barn eller en ungdom och är ny i Sverige.  

Barn- och ungdomslinjen

Du som har kontakt med socialtjänsten eller sjukvården, eller bor på elevhem, har rätt att kontakta IVO för att få information om dina rättigheter. Du kan ringa eller chatta.

Tvångsäktenskap

Hedersfortryck.se har filmer för barn och unga om tvångsäktenskap

Sex, hälsa och relationer

Youmo har information till ungdomar om sex, hälsa och relationer. Här kan du läsa, se filmer och mycket mer. 

Brott mot barn

Jag vill veta har information till barn och unga som blivit utsatta för brott. 

Bris – Barnens rätt i samhället

Telefonnummer: 116 111

Bris kan du ringa, mejla eller chatta med om du behöver prata med någon vuxen. Webbplatsen är översatt till många språk.

Rädda Barnens stödlinje

Telefonnummer: 0200-77 88 20

Om du kommit ensam till Sverige och behöver stöd. Alla dagar: svenska, engelska och dari. Vissa dagar: arabiska, pashto, somaliska, tigrinja.

Kvinnofridslinjen

Telefonnummer: 020-50 50 50

Om du har blivit hotad eller utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. 

Om du vill träffa någon och prata 

Skolkuratorn

På varje skola finns en kurator som ska stötta barnen i skolan. Fråga en lärare eller någon annan på skolan hur du får kontakt med kuratorn. 

Kroppen, sex och preventivmedel

Du kan gå till en ungdomsmottagning om du har frågor om kroppen, sex eller preventivmedel. Du kan också gå dit om du mår dåligt och behöver någon att prata med. Hitta din närmaste ungdomsmottagning

Träffa andra hbtq-personer

RFSL Newcomers är ett nätverk för asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer. Mejla newcomers@rfsl.se