Barnäktenskap - lagar och regler i Sverige

Enligt svensk lag får ingen gifta sig med en person som är under 18 år. 

Ingen får tvinga ett barn att gifta sig

Det är olagligt att tvinga ett barn som bor i Sverige att gifta sig eller att leva i en relation som liknar ett äktenskap.

Det är också olagligt att tvinga eller lura ett barn att resa till ett annat land för att göra något av detta. 

Det här är brott som kan leda till fängelse.

Regler för utländska barnäktenskap

Vissa utländska barnäktenskap kan godkännas i Sverige enligt den lag som gäller nu. Men bara om båda personerna ville gifta sig och äktenskapet var lagligt i det land där de gifte sig.

Det finns ett förslag om att utländska barnäktenskap inte längre ska godkännas i Sverige från och med 2019.

Om du vill veta mer kan du prata med din socialsekreterare, din gode man eller kuratorn i din skola. Du kan också ta kontakt med till exempel BRIS eller Rädda Barnen. Här kan du hitta stöd och hjälp