Barnäktenskap - lagar och regler i Sverige

Enligt svensk lag får ingen gifta sig med en person som är under 18 år. 

Ingen får tvinga ett barn att gifta sig

Det är olagligt att tvinga eller lura ett barn att resa till ett annat land för att gifta sig. Det här är ett brott som kan leda till fängelse.

Det är olagligt att tvinga ett barn att leva i en relation som liknar ett äktenskap.

Utländska barnäktenskap blir inte giltiga i Sverige

Från den 1 januari 2019 kan ett äktenskap inte bli giltigt i Sverige om någon i paret var under 18 år när de gifte sig. 

Men, i vissa undantagsfall kan ett utländskt barnäktenskap fortfarande erkännas. Till att börja med måste båda vara över 18 år när de ansöker om att få äktenskapet registrerat i Sverige. Paret måste också antingen ha gift sig före den 1 januari 2019 eller så ska det finnas så kallade synnerliga skäl att erkänna äktenskapet. Synnerliga skäl kan till exempel betyda att det skulle få allvarliga konsekvenser för paret om de inte var gifta längre. Det bedöms i varje enskilt fall.

Om du vill veta mer kan du prata med din socialsekreterare, din gode man eller kuratorn i din skola. Du kan också ta kontakt med till exempel BRIS eller Rädda Barnen. Här kan du hitta stöd och hjälp