Ny i Sverige

Här kan du hitta information om barnkonventionen på flera språk (arabiska, dari, engelska och tigrinja). Du hittar också förklaringar av lagar, regler, ord och begrepp som du som är ung och ny i Sverige möter.