Om du skolkar

Tjejer vid tunnelbana

Det finns många anledningar till skolk. Det kan vara svårt att förstå och hänga med på lektionerna, bråkigt med kompisar eller vuxna på skolan. Det kan också vara så att du har känt dig arg, ledsen, rädd eller trött. Om du har det jobbigt hemma kan det också påverka orken och lusten att gå i skolan. Då kan du behöva stöd och hjälp på olika sätt!

Du har rätt till utbildning

Utbildning är en rättighet för alla barn och unga. Därför har alla barn i Sverige skolplikt. Skolplikt betyder att du måste gå i skolan. I de flesta fall från och med det år du fyller 7 och börjar i ettan, tills du slutar nian. Om du får gå om en klass kan du ha skolplikt tills du fyllt 18 år.

Skolan har anmälningsskyldighet

Dina föräldrar (vårdnadshavare) ansvarar för att du kommer i väg till skolan och att du inte är borta från skolan utan anledning. Om du har många frånvarotimmar, ofta kommer försent eller inte kommer till skolan alls ska skolpersonalen reagera. Att du ofta hamnar i bråk med lärare och kompisar under skoltid, oro för att du använder droger eller alkohol och/eller umgås med kompisar som testar gränser och kanske begår brott, kan också vara anledningar till att skolpersonalen reagerar.

Ofta börjar de med att prata med dig och dina föräldrar för att förstå varför du skolkar. Men, om till exempel en lärare, skolkurator eller skolsköterska misstänker att du inte har det bra och behöver hjälp måste de också göra en orosanmälan till soc.

Orosanmälan

Om någon är orolig för hur du mår eller hur du har det hemma kan hen prata med soc. Det kallas för att göra en orosanmälan eller anmälan till soc.

Intervju med en rektor

Tror du att en rektor bara gömmer sig bakom pärmarna i sitt rum och sörplar kaffe hela dagarna? Johan, rektor på gymnasiet, berättar om hur han arbetar för att stötta unga tillsammans med soc.