Ett juridiskt biträde kan stötta dig under 15

Om brottet som du är misstänkt för kan ge minst ett års fängelse för någon som är över 15 år ska du få ett juridiskt biträde. Exempel på sådana brott är rån, grovt narkotikabrott eller grov misshandel. Du kan också få ett juridiskt biträde om du har gjort något annat brott och det finns mycket starka anledningar till att du behöver det.

Det är antingen en åklagare eller dina föräldrar (vårdnadshavare) som ansöker hos tingsrätten om att du ska få ett juridiskt biträde. Tingsrätten väljer ut ditt juridiska biträde åt dig.

Ett juridiskt biträde är oftast en jurist, alltså någon som kan lagar och regler bra. Ditt juridiska biträde ska stötta dig, ge dig råd och se till att dina rättigheter inte kränks.

Om du inte behöver ett juridiskt biträde görs ingen ansökan till tingsrätten.