Medling

Om du är under 21 år och erkänner att du har gjort ett brott som har blivit polisanmält kan soc föreslå något som heter medling.

Medling betyder att den som har gjort brottet och den som utsatts för det träffas och pratar om det som har hänt tillsammans med en opartisk medlare. ”Opartisk” betyder att medlaren varken håller på den ena eller den andre av er.

Medling är frivilligt och båda måste gå med på att träffas. Du som är under 18 år kan ha med dig dina föräldrar under medlingen, både om du är den som har gjort brottet och om du är den som har blivit utsatt. Platsen som ni träffas på ska kännas trygg och bra för er båda. Det kan till exempel vara hos soc eller polisen.

Poängen med mötet är att det ska upplevas som något bra för er båda. Du som har gjort brottet får veta hur det har påverkat den andre och vilka konsekvenser det får. Du som har blivit utsatt får möjlighet att bearbeta dina upplevelser. Medlarens uppgift är att se till att båda två får prata om upplevelsen och att ingen av er kränker den andre under mötet, till exempel genom att komma med anklagelser.

Vid en del brott som till exempel sexuella övergrepp passar inte medling.

Du kan alltid säga nej till medling och behöver inte förklara för soc varför du gör det.

Medling

Hur går en medling till där du som har gjort ett brott och du som har blivit utsatt för brottet träffas?