Strafföreläggande

Om du är mellan 15 och 18 år och har erkänt ett brott som du antagligen skulle få böter för, kan åklagaren välja att låta bli att väcka åtal. Istället kan han eller hon skriva ett strafföreläggande. Det betyder att det inte blir någon rättegång, men att du ändå får ett straff i form av böter. Det kommer också att stå i polisens belastningsregister att du har fått ett strafföreläggande.

Du får hem ett brev där du kan fylla i om du godkänner strafföreläggandet eller inte. Enklaste sättet att godkänna är att betala bötessummans om står i brevet.

Om du inte godkänner strafföreläggandet kan åklagaren väcka åtal istället. Då blir det en rättegång där domstolen får avgöra om du är skyldig till brottet eller inte, och vilket straff du ska få om du döms.