Ungdomstjänst

Om du är mellan 15 och 21 år kan du dömas till ungdomstjänst. Det betyder att du arbetar utan lön under en bestämd tid. Du kan till exempel arbeta med parkarbete, städning eller som allt-i-allo o en idrottsförening.

Jobbet gör du på fritiden, alltså på kvällar, helger och lov om du går i skolan. För att du ska kunna få ungdomstjänst måste du säga okej till att göra den.

Det är soc som ansvarar för din ungdomstjänst och väljer ut en handledare som ska stötta dig under tiden du jobbar. Om du har några önskemål om var du vill göra din ungdomstjänst, berätta det för soc så kan de kanske ta hänsyn till det. Under tiden du har ungdomstjänst ska du kunna träffa soc för att prata om hur du har det och om det brott du har gjort.

När din ungdomstjänst är över kan du ha ett avslutande samtal med soc - någon från arbetsplatsen du varit på och dina föräldrar (vårdnadshavare) kan också vara med på det här mötet.