Ungdomsvård

Du som är 15-21 år kan dömas till ungdomsvård. För att kunna dömas till det krävs att du behöver vård eller någon annan insats som soc kan hjälpa dig med.

Stödsamtal, att bli placerad i ett familjehem eller att få en kontaktperson är exempel på ungdomsvård. Det är soc som föreslår vilken insats eller vård du ska få och tingsrätten som bestämmer om du ska dömas till ungdomsvård eller något annat straff.

Om du har förstört något i samband med ditt brott kan tingsrätten också bestämma att du ska hjälpa den person som fått sina saker förstörda. Antingen genom att laga eller begränsa skadan på det du har förstört. I din dom ska det stå under hur lång tid du ska hjälpa till och på vilket sätt du ska fixa det du har förstört. För att tingsrätten ska kunna bestämma att du ska hjälpa till måste den person som du har förstört något för säga okej till att du gör det.

Döms du till ungdomsvård kan du också få ungdomstjänst eller böter.