Att bli anhållen eller häktad

Du som är misstänkt för ett brott ska ses som oskyldig tills det verkligen är bevisat att du är skyldig.

För att kunna häkta dig som är under 18 år krävs något som kallas för synnerliga skäl. Om en åklagare anhåller eller häktar dig är det för att det behövs för att brottet ska kunna utredas och det finns risk för att du under tiden till exempel rymmer, förstör bevis eller fortsätter att göra brottsliga saker. Det är en sista utväg och ska alltid gälla så kort tid som möjligt.

När du är anhållen eller häktad har du rätt att få information om brottet som du är misstänkt för och få veta varför du är frihetsberövad. Du ska få informationen på ett sätt som du kan förstå. Du har också rätt att få hjälp av en jurist som kan förklara för dig - en offentlig försvarare

Under tiden du är frihetsberövad ska du behandlas med respekt. Barn och unga ska inte vara på samma avdelning som vuxna.

Synnerliga skäl?

Synnerliga skäl betyder ungefär ”speciell anledning” eller ”speciell orsak”. När det handlar om att till exempel häkta dig som är under 18 år måste det finnas synnerliga skäl till det. Om det inte finns får du som är under 18 inte häktas.