Om du gör något brottsligt

Flera mobiltelefoner i en ryggsäck

Det kan vara svårt att veta vad som är ett brott och inte. Att köpa en mobiltelefon som du vet att någon annan har snott eller hota en kompis på nätet är exempel på brott. Andra brott kan till exempel vara rån, våldtäkt, inbrott och misshandel.

Det är först när du fyllt 15 år som du kan dömas till straff för ett brott. Då tycker samhället att du är mogen att ta ansvar för vad du har gjort.

Du som är under 15 kan ändå tvingas att följa med polisen om du misstänks för ett brott eller om de hittar dig på en plats som är inte är bra för dig.

Soc och polisen samarbetar

Polisen utreder brottet. Soc utreder om du behöver stöd och skydd och hur stödet i så fall ska se ut. Även om polisen kommer fram till att du är oskyldig till brottet kan soc vilja att du får stöd eller hjälp.

Polisen kan kontakta dina föräldrar och soc

Om polisen misstänker att du har gjort något brottsligt kan det också vara ett tecken på att du behöver stöd och hjälp från soc. Då kan de göra en orosanmälan.

Polisen ska också kontakta soc om du är under 18 år och misstänks för ett brott som man kan få fängelse för. Men, det måste finnas tydliga saker som gör att de misstänker dig. De ska kunna förklara varför de misstänker dig. Det kallas för att vara ”skäligen misstänkt” för ett brott.

Om du är under 18 år ska polisen även kontakta dina föräldrar (vårdnadshavare).

Skäligen misstänkt

Om du är skäligen misstänkt för ett brott betyder det att det finns vissa, tydliga, saker som gör att polisen misstänker att du har gjort någonting olagligt. 

På sannolika skäl misstänkt för brott

På sannolika skäl misstänkt för brott betyder att det finns ännu fler tydliga saker som gör att polisen misstänker att du har gjort någonting olagligt. Till exempel att det finns bevis som att ett vittne har sett dig göra något brottsligt.

"Prick i registret"?

Om du är över 15 år och blir dömd för ett brott hamnar du i polisens belastningsregister, en lista där dömda brott samlas. Det brukar kallas att "få en prick i registret”. Du som är under 15 år kan inte dömas till något straff och hamnar därför inte i belastningsregistret. Du får alltså ingen ”prick”.

Intervju med polisen

Om hur polisen samarbetar med soc och skolan för att unga ska få stöd och hjälp på olika sätt.