När får polisen drogtesta dig?

Om du är under 15 år

Då får polisen drogtesta dig om de misstänker att du har tagit droger. Men, då måste det finnas tydliga tecken som gör att de misstänker att du är påverkad. De får bara drogtesta dig om det är nödvändigt för att soc ska kunna ta reda på vilket stöd och vilken hjälp du behöver. Det är alltid en åklagare som bestämmer om polisen får drogtesta dig.

Polisen får hålla kvar dig i högst tre timmar för ett drogtest. Men, om ni till exempel måste vänta på en läkare kan de få hålla kvar dig i tre timmar till, alltså totalt sex timmar.

Om du har fyllt 15 år

Då får polisen drogtesta dig om du är misstänkt för ett brott som kan leda till fängelse och ett drogtest behövs i utredningen. Det måste också finnas tydliga tecken som gör att de misstänker att du har tagit droger. Du har rätt att få veta varför de vill testa dig.

Polisen får hålla kvar dig i sex timmar för ett drogtest. Men om ni måste vänta på till exempel en läkare kan de få hålla kvar dig i sex timmar till, alltså totalt 12 timmar.