Drogtester

Om soc misstänker att du använder droger kan de vilja att du gör ett drogtest, men de får inte tvinga dig att göra det.

Ett vanligt sätt att drogtesta någon är att be om ett urinprov. Men det kan också vara ett saliv-, svett-, eller blodprov.