Du som utsätter andra för våld eller sexuella övergrepp

Du som själv utsätter andra för hot, sexuella övergrepp, våldtäkt eller annat våld kan också få hjälp av soc. Du kan behöva prata med någon för att kunna sluta slå, kränka eller utsätta andra för övergrepp.

Kontakta soc där du bor för att få veta mer om vilken hjälp du kan få.