Se någon bli hotad eller slagen hemma

I Sverige har ungefär 1 barn av 10 varit med om våld hemma och till exempel sett när en förälder eller någon annan i familjen har blivit slagen. Även om det inte är du själv som har blivit misshandlad kan du må dåligt av att se att någon annan blir det.

Om du har sett eller hört din mamma, pappa, ett syskon eller någon annan nära släkting bli utsatt för våld av något slag så räknas du som brottsoffer. Det betyder bland annat att du har rätt att få stöd och hjälp från soc.

Soc har ett särskilt ansvar för att se till att du som barn får den hjälp och det stöd som du behöver om:

  • du själv har utsatts för brott

    eller om
     
  • du har varit vittne till våld eller andra övergrepp av eller mot någon i din familj eller släkt.

Prata med soc för att få veta mer om hur de kan hjälpa och stötta dig.