Att växa upp med hedersförtryck eller hedersvåld

Alla barn och unga i Sverige har rätt till en trygg uppväxt utan hot och våld. Men, det finns unga som inte får göra saker för sin familj eller släkt. Du har till exempel rätt att gå i skolan och vara med på alla lektioner, precis på samma sätt som dina klasskompisar. Du har rätt att umgås med vänner och ha vänner av motsatt kön, om du vill det. Det är också du som väljer vem du ska gifta dig med, ingen annan.

Om du upplever att din familj eller släkt inte tillåter dig att göra det du har rätt till kan det vara så att du är utsatt för något som kallas för hedersrelaterat våld och förtryck. Du är inte ensam. Ungefär 70 000 tjejer och killar mellan 16 och 25 år får inte själva välja vem de ska gifta sig med. Både tjejer och killar kan utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck.

Vad är hedersvåld?

Hedersvåld handlar om att någon eller några i familjen eller släkten utsätter dig för hot och våld för att skydda sin eller familjens heder, alltså sitt rykte, från att bli förstört på grund av någonting som du gör eller har gjort. Våldet eller förtrycket är ett sätt att utöva makt.

Varken hedersvåld eller hedersförtryck är kopplat till någon särskild religion eller kultur. Däremot kan det se olika ut beroende på vilken kultur eller religion du tillhör.

Könsstympning

Könsstympning kan till exempel vara att ta bort eller sy igen delar av snippan på flickor och är förbjudet enligt svensk lag.

Du kan få hjälp!

Om du lever i en familj med hedersvåld och/eller hedersförtryck kan du behöva skydd och hjälp från soc och polisen. Prata med soc där du bor för att få veta mer om hur de kan hjälpa just dig.