Berätta om våld och sexuella övergrepp

Det kan vara svårt att berätta om sexuella övergrepp och annat våld för andra. Den som utsätter dig för det här kan försöka lägga skulden på dig som ett sätt att kontrollera dig. Han eller hon kan försöka få dig att tro att det är ditt eget fel så att du inte ska berätta för någon. Men, för att du ska kunna få stöd och hjälp måste du berätta.

Om du, ett syskon eller en kompis har varit med om ett övergrepp kan ni få hjälp och skydd! Prata med soc om vad som har hänt. Om du har blivit utsatt hemma, i familjen, ska soc hjälpa dig. De ska också se till att du inte riskerar att bli straffad av dina föräldrar eller syskon för att du har berättat om våldet.

Göra en polisanmälan

Om du vill polisanmäla det som har hänt kan du ringa 11414 eller söka upp en polisstation.

Känns det jobbigt att prata med soc eller polisen direkt kan du berätta för någon vuxen som du litar på. Till exempel en granne, din lärare, faster eller skolsköterskan. De kan hjälpa dig att kontakta både soc och polisen.