Barnahus för dig som har utsatts för våld och övergrepp

På ungefär 30 platser i Sverige finns något som kallas för Barnahus. Där arbetar de med barn och unga och deras familjer. Om soc misstänker att du har blivit utsatt för till exempel sexuella övergrepp, misshandel, könsstympning eller har upplevt våld hemma kan du få komma till ett barnahus på möte.

På ett barnahus kan du bland annat få träffa socialsekreterare, kuratorer från Bup, poliser, läkare, åklagare och jurister. Alla personer är samlade på ett och samma ställe för att du ska slippa åka runt och berätta samma sak flera gånger.

Fråga soc i din kommun om det finns ett barnahus där.